Katechizm Obdarowani przez Boga. Podręcznik do klasy 5 szkoły podstawowej. Nowa Podstawa Programowa

12,00

Opis

Obdarowani przez Boga 5

Podręcznik do katechezy dla ucznia w klasie 5 szkoły podstawowej wypełnia wszystkie wytyczne „Programu nauczania religii rzymskokatolickiej w przedszkolach i szkołach” Komisji Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski z 2010 r., nr programu AZ-2-01/10.Zgodnie w wytycznymi Programu treści przekazywane w podręczniku skoncentrowane są wokół chrześcijańskiego „Credo”. Wyjaśnianie treści wiary oparto na ukazaniu wypełnionego miłością dialogu Boga z człowiekiem.Uzupełnieniem podręcznika jest zeszyt dla ucznia oraz podręcznik metodyczny dla katechety. Katecheta znajdzie w nich scenariusze kolejnych katechez oraz materiały multimedialne do wykorzystania przy przeprowadzeniu katechezy. W podręczniku dla ucznia można także znaleźć słownik ważniejszych pojęć oraz biografie świętych.Podręcznik koreluje proces katechetyczny, w którym biorą udział katecheta i uczeń.Materiał treściowy podzielony został na osiem rozdziałów (grup tematycznych). Przyporządkowane im treści mają udzielać katechizowanym odpowiedzi na najczęściej stawiane pytania o Boga i wypełnianie Jego zbawczych zamiarów.

revalid kapsułki, katar domowe sposoby, aronta, czy rumianek wysusza gardło

yyyyy