Nowi Tropiciele. Matematyka. Klasa 1. Część 3. Edukacja Wczesnoszkolna

4,19

Opis

Karty matematyczne zawierajand#261; zróand#380;nicowane w formie i treand#347;ci zestawy and#263;wiczeand#324; z zakresu nauki liczenia i myand#347;lenia matematycznego. Skupiajand#261; siand#281; na takich zagadnieniach jak: orientacja w przestrzeni, okreand#347;lanie kierunków, okreand#347;lanie odlegand#322;oand#347;ci, cechy wielkoand#347;ciowe, figury geometryczne, przeliczanie, porównywanie liczebnoand#347;ci, klasyfikacja, rytmy, monografia liczby, dodawanie i odejmowanie najpierw w zakresie 10, potem w zakresie 20 (bez przekroczenia progu i wprowadzenie do przekraczania progu dziesiand#261;tkowego), porównywanie liczb, porównywanie róand#380;nicowe rozwiand#261;zywanie zadaand#324; tekstowych, obliczenia pieniand#281;and#380;ne, zegarowe, wagowe, kalendarzowe, jednostki dand#322;ugoand#347;ci, pojemnoand#347;ci. Nauka pisania cyfr rozpoczyna siand#281; pisaniem po and#347;ladzie w powiand#281;kszonej, a nastand#281;pnie standardowej kratce zeszytowej. W kaand#380;dej czand#281;and#347;ci kart pracy w kand#261;ciku and#262;wiczymy z Noni znajdujand#261; siand#281; and#263;wiczenia powtórzeniowe danej partii materiaand#322;u. Wprowadzenie nowych zagadnieand#324; lub utrwalanie umiejand#281;tnoand#347;ci matematycznych odbywa siand#281; równieand#380; poprzez zachand#281;canie uczniów do korzystania z gier, które sand#322;uand#380;and#261; równieand#380; wypracowywaniu strategii, ale takand#380;e raczenia sobie z przegranand#261;. Ponadto niektóre zadania oznaczono symbolem D jako zadania dodatkowe, np. dla dzieci pracujand#261;cych szybciej. Jednym z cennych kand#261;cików tej publikacji jest Matematyka w dziaand#322;aniu. Jego celem jest zwrócenie uwagi na ksztaand#322;towanie siand#281; w umyand#347;le dziecka pojand#281;and#263; matematycznych od dziaand#322;ania praktycznego na konkretnym materiale, przez etap ikoniczny aand#380; po operacje symboliczne. Zaprezentowane tam and#263;wiczenia pokazujand#261;, jak z uand#380;yciem prostych and#347;rodków dydaktycznych wprowadziand#263; dzieciom kolejne zagadnienia matematyczne.

szampon fructis, uczulenie na antybiotyk objawy, brak witaminy c, produkt seropodobny, chlorchinaldin vp, olej z konopii właściwości, paracetamol 50 tabletek cena, long nails, saturacja 98, maści na łuszczycę, inhalator dziecięcy, rekonwalescencja po krioablacji, zielona herbata matcha, dobenox forte, smoczek niemowlęcy, escitalopram skutki uboczne, leki immunosupresyjne, hexatiab activ, nożyczki, hsv co to

yyyyy