Trisept Complex płyn do dezynfekcji 5l

71,99

Opis

Trisept Complex 5L ADR- Produkt o działaniu wirusobójczym, bakteriobójczym, grzybobójczym służący do dezynfekcji higienicznej i chirurgicznej rąk, powierzchni i urządzeń, mających jak i nie mających kontaktu z żywnością. Produkt może być stosowany do dezynfekcji urządzeń, kontenerów, przyborów kuchennych, powierzchni i rurociągów związanych z procesem produkcji, transportu, przechowywania i spożycia żywności lub pasz przeznaczonych dla ludzi i zwierząt. Produkt do powszechnego stosowania oraz do zastosowania w obszarze medycznym.Substancje czynne: Etanol – 700 g/kgDezynfekcja rąk- Stosować preparat na czyste dłonie. Dezynfekcja higieniczna – nanieść 3 ml preparatu na dłonie, wcierać dokładnie w skórę rąk przez 30 sekund. Dezynfekcja chirurgiczna – nanieść 2 razy 3 ml wcierać przez 3 minuty. Odczekać do całkowitego wyschnięcia. Przez cały czas dezynfekcji ręce utrzymywać w stałej wilgotności.Dezynfekcja powierzchni- Nanieść preparat na suche i czyste powierzchnie lub urządzenia dbając o całkowite ich pokrycie. Działanie wirusobójcze, bakteriobójcze i grzybobójcze preparatu występuje po 30 sekundach. W przypadku dezynfekcji powierzchni mających kontakt z żywnością po dezynfekcji spłukać powierzchnie wodą przeznaczoną do spożycia.Środki ostrożności: Wysoce łatwopalna ciecz i paryDziała drażniąco na oczyChronić przed dziećmi Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu Nie palićW PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU:Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.Zawartość/pojemnik usuwać do odpowiednio oznakowanych pojemników na odpady zgodnie z krajowymi przepisami.Wdychanie – w dużych stężeniach opary mają działanie znieczulające i mogą wywoływać bóle głowy, zmęczenie, zawroty głowy oraz objawy ze strony centralnego układu nerwowego. Aerozole drażnią drogi oddechowe i mogą wywoływać kaszel i trudności z oddychaniem.Kontakt ze skórą – nie przewiduje się podrażnienia skóry przy zwyczajnym stosowaniu. Kontakt z oczami – bezpośredni kontakt może spowodować podrażnienie.Połykanie – po połknięciu może wystąpić podrażnienie przewodu pokarmowego, wymioty i biegunka.Pierwsza pomoc: Usunąć osobę poszkodowaną z miejsca zagrożenia. Zdjąć zanieczyszczoną odzież. Jeżeli oddech jest utrudniony należy wezwać lekarza. Jeżeli poszkodowany nie oddycha, należy wykonać sztuczne oddychanie i wezwać lekarza. Lekarzowi należy pokazać Kartę Charakterystyki i/lub etykietę substancji. W przypadku kontaktu substancji z oczami, usunąć szkła kontaktowe, a następnie przepłukać je wodą przy otwartych powiekach przez minimum 15 minut. W przypadku wystąpienia niekorzystnych symptomów konieczna konsultacja okulistyczna. Przepłukać jamę ustną i obficie popić wodą. Nie wywoływać wymiotów. Skonsultować się z lekarzem, pokazać Kartę Charakterystyki i/lub etykietę substancji. W razie wystąpienia podrażnienia lub reakcji alergicznej skierować poszkodowanego do lekarza.Data ważności:2 lata od daty produkcjiNr pozwolenia na obrót produktem biobójczym: 0007/TP/20

ile zdrowy człowiek ma chromosomów, chusteczki nawilżane water wipes, lek nolpaza 20 mg na co pomaga, adapalene bez recepty, masci na tradzik, ból palca przy paznokciu, szampon nawilżający dla dzieci, masc na odparzenia dla dziecka, aromactiv zel, egfr badanie krwi, momme krem na zimę do zadań specjalnych, tabletki antykoncepcyjne mini, krótka data ważności, coś na kurzajki, bol podbrzusza na poczatku ciazy

yyyyy